ContactAdres Gooyerdijk 43
3947 NB Langbroek
Email foundation@medievalbadges.org
contactpersoon de heer F. Vaandrager
Vondstmeldingen De Stichting stimuleert het aanmelden van nog niet in HP1, HP2 en HP3 gepubliceerde insignes: zowel nieuwe vondsten als insignes uit bestaande collecties. Vanzelfsprekend gebeurt registratie en fotodocumentatie van de feitelijke gegevens zo verantwoord mogelijk en onder strikte vertrouwelijkheid.


Copyright HEILIG EN PROFAAN 1 (1993)
HEILIG EN PROFAAN 2 (2001)
HEILIG EN PROFAAN 3 (2012)
Stichting Middeleeuwse Insignes
Voor informatie over beeldrecht en fotomateriaal uit de Collectie van Beuningen kunt u terecht via foundation@medievalbadges.org