Contact

Adres Gooyerdijk 43
3947 NB Langbroek
E-mail foundation@medievalbadges.org
Contactpersoon de heer F. Vaandrager

Vondstmeldingen De Stichting stimuleert het aanmelden van nog niet in HP1, HP2, HP3 en HP4 gepubliceerde insignes: zowel nieuwe vondsten als insignes uit bestaande collecties. Vanzelfsprekend gebeurt registratie en fotodocumentatie van de feitelijke gegevens zo verantwoord mogelijk en onder strikte vertrouwelijkheid.

Copyright HEILIG EN PROFAAN 1 (1993)
HEILIG EN PROFAAN 2 (2001)
HEILIG EN PROFAAN 3 (2012)
HEILIG EN PROFAAN 4 (2018)
Stichting Middeleeuwse Insignes
Voor informatie over beeldrecht en fotomateriaal uit de Collectie van Beuningen kunt u terecht via foundation@medievalbadges.org