Contact

Adres Gooyerdijk 43
3947 NB Langbroek
E-mail foundation@medievalbadges.org
Contactpersoon de heer F. Vaandrager

Vondstmeldingen De Stichting stimuleert het aanmelden van nog niet in HP1, HP2, HP3 en HP4 gepubliceerde insignes: zowel nieuwe vondsten als insignes uit bestaande collecties. Vanzelfsprekend gebeurt registratie en fotodocumentatie van de feitelijke gegevens zo verantwoord mogelijk en onder strikte vertrouwelijkheid.

Determinatie Voor vragen in verband met determinatie van vondsten kunt u terecht op de website van Kunera of stuur direct een e-mail naar kunera@let.ru.nl.

Copyright HEILIG EN PROFAAN 1 (1993)
HEILIG EN PROFAAN 2 (2001)
HEILIG EN PROFAAN 3 (2012)
HEILIG EN PROFAAN 4 (2018)
Stichting Middeleeuwse Insignes
Voor informatie over beeldrecht en fotomateriaal uit de Collectie van Beuningen kunt u terecht via foundation@medievalbadges.org