Documentatie systeem

In het documentatiesysteem van de Stichting zijn op dit moment ruim 8.000 insignes en fragmenten van insignes opgenomen, zowel in een analoog kaartsysteem als in een digitale database. De Stichting stimuleert het aanmelden van insignevondsten. De Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes hecht grote waarde aan een optimale registratie van laat-middeleeuwse insignes uit Nederlandse en Vlaamse bodem. Informatie over dit uiterst kwetsbare materiaal kan om verschillende redenen verloren raken: door de vinder wordt het belang van documentatie niet altijd ingezien; de kleine speldjes verdwijnen gemakkelijk uit het zicht; ook mag het probleem van een ontbrekende of niet adequate conservering niet worden onderschat. Als insignes door corrosie worden aangetast zullen ze uiteindelijk zelfs letterlijk verdwijnen .....

In het digitale documentatiesysteem van de Stichting zijn niet uitsluitend insignes en fragmenten uit de collectie familie van Beuningen opgenomen, maar ook uit vele verschillende particuliere en openbare verzamelingen. De Database Laatmiddeleeuwse Insignes bevat kwantitatieve en kwalitatieve informatie die voortdurend wordt geactualiseerd. Hiermee is een optimale ondersteuning van onderzoek, publicaties, tentoonstellingen en presentaties mogelijk.


Vondst en/of vondstmeldingen
De Stichting stimuleert het aanmelden van nog niet in Heilig en Profaan 1, Heilig en Profaan 2, Heilig en Profaan 3 of Heilig en Profaan 4 gepubliceerde insignes: zowel nieuwe vondsten als insignes uit bestaande collecties. Vanzelfsprekend gebeurt registratie en fotodocumentatie van de feitelijke gegevens zo verantwoord mogelijk en onder strikte vertrouwelijkheid.