Marie Tak van Poortvliet Museum, Domburg

juli/augustus 2006

"Het ‘verborgen’ naakt van Walcheren"

Op de tentoonstelling Het ‘verborgen’ naakt van Walcheren waren vijf erotische insignes uit de Collectie familie van Beuningen te zien. Insignes met de volgende niet mis te verstane titels: Deze insignes zijn niet gepubliceerd in een van de beide boeken Heilig en Profaan. Surf naar vergelijkbare exemplaren die wel in een van beide boeken zijn opgenomen.

Een aanzienlijk aantal van de erotische insignes in de Collectie Van Beuningen betreft bodemvondsten uit de provincie Zeeland, grotendeels uit het verdronken dorp Nieuwlande. Dit gehuchtje werd op 5 november 1530 getroffen door een stormvloed die het gehele oostelijk deel van het eiland Zuid-Beveland trof. In 1532, toen het eiland nogmaals door een stormvloed werd overvallen, werd de woonkern van Nieuwlande geheel aan de golven prijsgegeven.

Lit: H.J.E. van Beuningen, Nieuwlande. In: Heilig en Profaan (1993), p. 26-32