Ferne Welten - Freie Stadt - Dortmund im Mittelalter

april - juli 2006


Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund

Diese große Sonderausstellung präsentierte die reiche Vergangenheit der Freien Reichs- und Hansestadt Dortmund. Das Leben im Mittelalter war in seiner ganzen Vielfalt vorgestellt: Die Ausstellung erzählte vom Leben, Arbeiten und Feiern im mittelalterlichen Dortmund. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen der Dortmunder Kaufleute im Nord- und Ostseeraum von Brügge über Bergen bis Tallinn und Novgorod. Neben Exponaten aus Dortmunder Museen, Archiven und Kirchen waren auch hochkarätige Leihgaben aus zahlreichen nationalen und internationalen Museen zu sehen.

Voor deze tentoonstelling vroeg het museum uit de Collectie familie van Beuningen twee fragmenten van ridderfiguren in bruikleen. Volgens de samenstellers van de tentoonstelling is op beide insignes de sinds de elfde eeuw vereerde Stad- en Kerkpatroon van Dortmund voorgesteld: de Heilige Reinoldus Deze duiding als de H. Reinoldus lijkt aannemelijk, maar gespecialiseerd onderzoek, overigens naar de hele groep ridder-insignes, blijft noodzakelijk. Ook voor de identificatie van de wapens en de mogelijke betekenissen van het dragen van deze heraldische insignes dient voorzichtigheid in acht genomen te worden. Zie ook de grote hoeveelheden gewapende ridders (al dan niet te paard) in de beide boeken HP1 en HP2....