Het Stadsmus, Hasselt

6 oktober 2007 - 6 januari 2008

'PEREN OP DE BEUKEN' Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230)

Op de tentoonstelling PEREN OP DE BEUKEN had men de leefwereld van Hendrik van Veldeke gereconstrueerd. De regio waarin hij leefde, het Maasgebied, is een streek waar volkstalige literatuur bijzonder vroeg tot bloei kwam. Het is een creatief scharniergebied tussen de Romaanse en Duitse cultuur. De tentoonstelling plaatste Hendrik van Veldeke in zijn cultuurhistorische context en gaf een goed beeld van de rijke Maaslandse kunst in de 12de en 13de eeuw.

Een hele zaal was gewijd aan de Servaaslegende (Hendrik van Veldeke). Zo waren oa te de sleutel van Maasticht, het handschrift en de fragmenten van Veldekes heiligenleven te zien, alsmede het blokboek en een handschrift met de Vita Servatii. Ook de bedevaart naar het graf van Servatius in Maastricht werd onder ogen gebracht en men kon op deze tentoonstelling twee Servatius-insignes uit de Collectie Van Beuningen bewonderen.