Publicaties

De verzamelaar H.J.E. van Beuningen is de grote inspirator en stimulator van het onderzoek naar en het publiceren over het laatmiddeleeuwse insigne. In de Collectie Familie Van Beuningen bevinden zich ruim 4000 gedocumenteerde insignes en insignefragmenten. Het is daarmee de grootste en meest representatieve verzameling laatmiddeleeuwse insignes ter wereld. In de afgelopen 25 jaar heeft de SMRPI vier belangrijke standaardwerken over laatmiddeleeuwse insignes uitgegeven: HEILIG EN PROFAAN 1 (1993), HEILIG EN PROFAAN 2 (2001), HEILIG EN PROFAAN 3 (2012) en HEILIG EN PROFAAN 4 (2018). Hierin worden in totaal ca. 4300 religieuze en profane insignes, uit een groot aantal particuliere en openbare collecties, afgebeeld en beschreven. Meer over deze vier boeken en hoe ze kunnen worden besteld:

HEILIG EN PROFAAN 1 (1993)
H.J.E. van Beuningen & A.M. Koldeweij
Heilig en Profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen
Rotterdam Papers 8. Cothen, 1993.
ISBN9090067698
Uitverkocht


HEILIG EN PROFAAN 2 (2001)
H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij & D. Kicken
Heilig en Profaan 2. 1200 laat-middeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties
Rotterdam Papers 12. Cothen, 2001.
ISBN9090148817
Exclusief verpakkings- en verzendkosten: Euro 49,95


HEILIG EN PROFAAN 3 (2012)
H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij & D. Kicken, H. van Asperen
Heilig en Profaan 3. 1300 laat-middeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties
Rotterdam Papers 12. Cothen, 2012.
ISBN9789090266190
Exclusief verpakkings- en verzendkosten: Euro 49,95


HEILIG EN PROFAAN 4 (2018)
H.J.E. van Beuningen, H. van Asperen, A.M. Koldeweij, H.W.J. Piron
Heilig en Profaan 4. 800 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties
Cothen, 2018.
ISBN 978-90-8932-020-9
Exclusief verpakkings- en verzendkosten: Euro 49,95


HOE TE BESTELLEN: Heilig en Profaan 2, 3 en 4 zijn verkrijgbaar in de boekhandel, maar kunnen ook rechtstreeks bij SPA-uitgevers besteld worden, via de website: www.spa-uitgevers.nl


Flyer Heilig en Profaan 4 van november 2018 met uitgebreide informatie over het boek:

HEILIG EN PROFAAN 4

800 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties

H.J.E. van Beuningen, H. van Asperen, A.M. Koldeweij, H.W.J. Piron


HEILIG EN PROFAAN 4 is een nieuwe Nederlandstalige uitgave van Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes in samenwerking met SPA uitgevers. In dit boek worden ca. 800 nieuwe vondsten en niet eerder gepubliceerde insignes en ampullen getoond. Het boek is volledig in kleur geïllustreerd en insignes zijn stuk voor stuk op ware grootte afgebeeld, met alle gegevens. In enkele korte essays belichten auteurs verschillende onderwerpen gerelateerd aan insignes, zoals ampullen, loodtinnen triptieken en ander verwant materiaal in lood-tin, evenals de opgravingen in Diksmuide in 2016 waarbij veel nieuwe insignes aan het licht kwamen. Het boek bevat spectaculaire vondsten en nieuwe typen insignes, zowel religieus als profaan. Variatie en kwaliteit van het bijzondere materiaal zijn toegenomen. Diverse eerder niet of onjuist geduide insignes worden hier geïdentificeerd.
Sinds het verschijnen van HEILIG EN PROFAAN 1 in 1993, HEILIG EN PROFAAN 2 in 2001 en HEILIG EN PROFAAN 3 in 2012, zijn veel nieuwe bodemvondsten in de Nederlanden tevoorschijn gekomen. Deze bevinden zich verspreid in openbare en particuliere collecties. De Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes deed een beroep op vele Nederlandse en Vlaamse wetenschappelijke instellingen, archeologische diensten, musea en particuliere verzamelaars om kennis en materiaal over hun insignes ter beschikking te stellen voor publicatie in het vierde deel van de reeks HEILIG EN PROFAAN. De vier delen samen vormen met de beschrijving van ruim 4300 insignes een boeiend, complementair naslagwerk.