Publicaties

De verzamelaar H.J.E. van Beuningen is de grote inspirator en stimulator van het onderzoek naar en het publiceren over het laatmiddeleeuwse insigne. In de Collectie familie van Beuningen bevinden zich ruim 4000 gedocumenteerde insignes en insignefragmenten. Het is daarmee de grootste en meest representatieve verzameling laatmiddeleeuwse insignes ter wereld. In de afgelopen 25 jaar heeft de SMRPI vier belangrijke standaardwerken over laatmiddeleeuwse insignes uitgegeven: HEILIG EN PROFAAN 1 (1993), HEILIG EN PROFAAN 2 (2001), HEILIG EN PROFAAN 3 (2012) en HEILIG EN PROFAAN 4 (2018). Hierin worden in totaal ca. 4500 religieuze en profane insignes, uit een groot aantal particuliere en openbare collecties, afgebeeld en beschreven. Meer over deze vier boeken en hoe ze kunnen worden besteld:

HEILIG EN PROFAAN 1 (1993) H.J.E. van Beuningen & A.M. Koldeweij, Heilig en Profaan.
1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen,
Rotterdam Papers 8. Cothen, 1993.
ISBN9090067698
Uitverkocht


HEILIG EN PROFAAN 2 (2001) H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij & D. Kicken, Heilig en Profaan 2.
1200 laat-middeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties,
Rotterdam Papers 12. Cothen, 2001.
ISBN9090148817
Exclusief verpakkings- en verzendkosten: Euro 50,00
Voor de verpakkings- en verzendkosten hanteren we de tarieven van TNT-Post

HEILIG EN PROFAAN 3 (2012) H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij & D. Kicken, H. van Asperen, Heilig en Profaan 3.
1300 laat-middeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties,
Rotterdam Papers 12. Cothen, 2012.
ISBN9789090266190
Exclusief verpakkings- en verzendkosten: Euro 60,00
Voor de verpakkings- en verzendkosten hanteren we de tarieven van TNT-Post


HEILIG EN PROFAAN 4 (2018) H.J.E. van Beuningen, H. van Asperen, A.M. Koldeweij, H.W.J. Piron, Heilig en Profaan 4.
800 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties,
Cothen, 2018.
ISBN 978-90-8932-020-9
Verkrijgbaar vanaf 24 november 2018
Exclusief verpakkings- en verzendkosten: Euro 49,95
Voor de verpakkings- en verzendkosten hanteren we de tarieven van TNT-Post


HOE TE BESTELLEN: Heilig en Profaan 2, 3 en 4 zijn verkrijgbaar in de boekhandel, maar kunnen ook rechtstreeks bij de Stichting Middeleeuwse Insignes besteld worden, liefst per e-mail. Wij verzoeken u vriendelijk ons het aantal exemplaren Heilig en Profaan 2 en/of Heilig en Profaan 3 en/of Heilig en Profaan 4 en uw volledige adres door te geven. Na ontvangst van uw overschrijving wordt het bestelde direct aan u toegestuurd.


Flyer Heilig en Profaan 3 van juni 2012 met uitgebreide informatie over het boek.


Rotterdam Papers 13

HEILIG EN PROFAAN 3

1300 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties

H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij, D. Kicken ( ), en H. van Asperen, W. Piron, S.E. van 't Hof en W. Gertsen
HEILIG EN PROFAAN 3
is een uitgave van de Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes. In het boek worden ruim 1300 insignes op ware grootte afgebeeld, met gegevens over voorstelling, vindplaats, afmetingen, materiaal, bevestigingswijze, datering en eventuele opschriften. Het formaat van het gebonden boek is 21 x 27 cm, 440 pagina’s. Het is een Nederlandstalige uitgave, met samenvattingen in het Engels.
Sinds het verschijnen van HEILIG EN PROFAAN 1, in 1993 en HEILIG EN PROFAAN 2 in 2001, zijn als bodemvondsten in de Nederlanden veel nieuwe typen religieuze en profane insignes tevoorschijn gekomen. Deze bevinden zich in openbare en particuliere collecties. De Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes deed een beroep op Nederlandse en Vlaamse wetenschappelijke instellingen, archeologische diensten, musea en particuliere verzamelaars om kennis en materiaal ter beschikking te stellen. Dit heeft geresulteerd in publicatie van HEILIG EN PROFAAN 3.

HEILIG EN PROFAAN 3 vormt een wezenlijke aanvulling op de eerdere twee delen:

·Het bevat een groot aantal nieuwe typen insignes;

·Door spectaculaire vondsten zijn variatie en kwaliteit verder toegenomen;

·Van verschillende in deel 1 en 2 gepubliceerde insignefragmenten zijn nu gave exemplaren opgenomen;

·Diverse eerder niet of onjuist geduide insignes zijn nu geïdentificeerd.


In enkele essays belichten auteurs verschillende onderwerpen, zoals gietmallen en het gietproces, de vindlocatie Arnemuiden, afbeeldingen van pelgrimstekens in middeleeuwse boeken en insignes in de vorm van knopen. Bovendien zullen enkele gerelateerde objecten worden uitgelicht, zoals een verloren loodtinnen triptiek uit Aken en een bodebus. De drie delen van HEILIG EN PROFAAN vormen met de beschrijving van ruim 3500 insignes een boeiend, complementair naslagwerk. HEILIG EN PROFAAN 3
bedraagt € 60 per boek, excl. verpakkings- en verzendkosten. ISBN 978-90-9026619-0 Bestellingen via de website: www.medievalbadges.org

HEILIG EN PROFAAN 1 (1993), waarin 1000 laatmiddeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, alsmede achttien deelstudies over religieuze en profane insignes zijn opgenomen, is nog beperkt leverbaar. De prijs van dit boek bedraagt € 65 excl. verpakkings- en verzendkosten. ISBN 90-9006769-8 (Nog een paar beschikbaar in combinatie met Heilig en Profaan 2 en 3.)
HEILIG EN PROFAAN 2 (2001), waarin 1200 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties, alsmede 21 deelstudies over religieuze en profane insignes zijn opgenomen, is nog leverbaar. De prijs van dit boek bedraagt € 50 excl. verpakkings- en verzendkosten. ISBN 90 0014881 7
Deze boeken kunnen ook besteld worden via de website.
Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes, Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek.

INHOUD HEILIG EN PROFAAN 3

In Memoriam Dory Kicken (1950-2010) Woord vooraf / H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij Arnemuiden - Insignes uit de oude haven van Arnemuiden en een terugblik op ruim dertig jaar insigne-onderzoek in Nederland / H.J.E. van Beuningen Jacobus als pelgrim naar Santiageo en andere anachronismen / H. van Asperen Pelgrimstekens van Jan van Eyck (ca. 139001441) en Pieter Bruegel (ca. 1528-1569) / A.M. Koldeweij Pelgrimstekens in religieuze boeken - Afgebeelde insignes naar voorbeeld van originele exemplaren / H. van Asperen Herstellungstechnik hoch- un spatmittelalterlicher Kleinobjekte aus Zinn / D. Berger Een tweede diptiek uit Aken / A.M. Koldeweij Insignes in de knoop / H.W.J. Piron Twee nieuwe ampullen uit Vendome - Souvenirs van een pelgrimage naar de Heilige Traan van Christus / K. Boertjes Een bodebus met het wapen van de Heren van Brederode / A.M. Koldeweij Bronnen over middeleeuwse bedevaarten / W. Piron, H. van Asperen Catalogus religieuze en profane insignes / H.J.E. van Beuningen, A.M. Koldeweij, D. Kicken (), H. van Asperen, W. Piron, W. Gertsen en S.E. van 't Hof Catalogus muntspelden - profane draagtekens met muntvoorstelling / A. Pol Literatuur Register Auteurs en samenstellers Fotoverantwoording