2023-01-28: Insigne van de maand – Januari 2023

Ook in 2023 wordt er maandelijks weer een ‘insigne van de maand’ geplaatst op onze website. Op 28 januari is het de feestdag van Karel de Grote (747/748-814) en omdat er van hem een heel aantal insignes bekend is, staat hij deze maand centraal.

Keizer Karel de Grote, ook wel Carolus Magnus genaamd, stierf op 28 januari 814 in Aken. Hij was toen 14 jaar keizer van het Heilig Roomse Rijk. Hij werd begraven in zijn eigen kapel in Aken, de beroemde paltskapel, waaromheen later de Dom van Aken werd gebouwd. Lang na zijn dood, op 29 december 1165, werd Karel de Grote door de aartsbisschop van Keulen heilig verklaard. Die ‘lokale’ heiligverklaring werd echter niet goedgekeurd door paus Alexander III en nog altijd wordt Carolus Magnus door de Rooms-Katholieke kerk niet officieel erkend als heilige. In de omgeving van Aken wordt hij echter wel rijkelijk vereerd. Zo bijvoorbeeld ook in Maastricht, waar in de Sint-Servaasbasiliek een speciale kapel aan hem gewijd is. De verschillende pelgrimstekens van Karel de Grote zijn veelal ook afkomstig uit Aken.

Het hier afgebeelde insigne betreft een borstbeeld van Karel de Grote en is ook afkomstig uit Aken. Karel de Grote is hier verbeeld als machtige keizer, onder meer te herkennen aan de kroon die hij draagt. Hoe machtig hij was en hoe uitgestrekt zijn machtsgebied was, is te zien aan de verdere symboliek: de adelaars op zijn schouders verwijzen naar het Heilig Roomse Rijk en de lelies op zijn kroon naar Frankrijk, dat destijds ook tot het grote Karolingische imperium behoorde.


Carolus Magnus, Aken, vindplaats: Dordrecht, 1350-1400, collectie Familie van Beuningen.


Meer over dit insigne: H.J.E. van Beuningen & A.M. Koldeweij, Heilig en Profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, Cothen 1993, p. 175, afb. 264.
 

Carolus Magnus, Aken


terug naar overzicht