Expositie

Sinds het verschijnen van de twee standaardwerken Heilig en Profaan 1 (1993) en Heilig en Profaan 2 (2001) en de tentoonstellingen en studiedagen in het Rotterdamse museum is de kennis van en de belangstelling voor het laatmiddeleeuwse insigne fors toegenomen. Onderzoekers uit verschillende vakdisciplines zien de kleine loodtinnen speldjes als een unieke visuele informatiedrager, als een volwaardige bron voor cultuurhistorisch onderzoek.

Tentoonstellingmakers doen regelmatige verzoeken voor insigne-bruiklenen uit de Collectie familie van Beuningen voor (internationale) tentoonstellingen. Afhankelijk van de opzet en thematiek van een tentoonstelling vraagt men zowel religieuze als profane en (on)dubbelzinnig seksuele insignes in bruikleen. Mits voldoende belicht èn toegelicht leveren deze kleine speldjes een belangrijke bijdrage aan het 'verhaal' van een tentoonstelling. De afgelopen jaren reisden reeds vele insignes uit deze verzameling door Europa om in Italiaanse, Franse, Engelse, Duitse en uiteraard Nederlandse en Belgische musea deel uit te maken van het concept van een tentoonstelling.

Promotie van het (onderzoek naar het) laatmiddeleeuwse insigne door middel van tentoonstellingen en andere publiekspresentaties is een van de doelstellingen van de Stichting Middeleeuwse Insignes. Voor nadere informatie over onze "spelregels" en de richtlijnen voor bruiklenen uit de Collectie Familie van Beuningen gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de Stichting.

Een impressie van enkele tentoonstellingen waarin laatmiddeleeuwse insignes zijn/waren tentoongesteld, in bruikleen uit de Collectie Familie Van Beuningen:

Tentoonstelling 'Wijvenwereld: Een verrassende kijk op vrouwen in de late middeleeuwen' in Wijchen, maart 2023, waar 36 insignes als bruikleen van de Collectie Familie Van Beuningen te zien zijn.